Nota legal

Compostimes resérvase a sua opinión para si mesmo. Todos os textos verquidos nesta web, comprendendo dentro dos textos as críticas e opinións, son responsabilidade de cada compositor, é dicir, cada autor do artigo en cuestión.

Compostimes non ten responsabilidade sobre o que publiquen nela os diferentes autores.

O logo de Compostimes é propiedade de Compostimes. Está baixo licencia Creative Commons.

O usuario de Compostimes comprométese a usar o sitio web de acordo coa lexislación vixente, respetando aos autores e aos comentaristas de cada artigo.

Compostimes pode albergar publicidade, que será responsabilidade dos promotores do anuncio en cuestión. Compostimes non é responsable de inexactitudes ou erros no contido da publicidade. De tódolos xeitos, calquera queixa sempre será ben recibida en redaccion@compostimes.com.

Compostimes usa cookies, as cales poden ser desactivadas polo usuario no navegador. Son cookies simples, para facilitar a navegación a través da web. Compostimes comprométese a manter a máxima confidencialidade dos visitantes.

En ningún caso Compostimes será responsable do contido dunha web de terceiros que sexa enlazada desde esta.

O contido da revista está publicado baixo a licencia Creative Commons CC BY-SA 3.0, sendo esta a máis libre dentro das opcións de licencias de código aberto. Permite a copia e distribución do contido e incluso a transformación da obra, sempre que se manteña a mesma licencia e se cite ao autor, aclarando os cambios feitos na obra se os houber.

Compostimes permite ós seus autores elexir unha licencia máis restritiva. Por defecto, os artigos saen publicados baixo Creative Commons, pero un autor pode decidirse por outro tipo de licencia.

Santiago de Compostela, 10 de Outubro do 2012.