Autor: Jorge Pan

Bio
Como non vai estar en crise o xornalismo cando deixan escribir nos xornais a xente coma min?
Web
Twitter
@jrgpan

Artigos de jorge.pan: