Autor: Adrián Ansede

Bio
Estudante de Ciencias Políticas e da Administración, economista e escritor aficionado. Son simpatizante do P-LIB, "community manager" e membro de ALEGa, recreador histórico, amante da lectura e libertario convencido seguidor da Escola Austriaca. O meu "motto" (lema de vida persoal) é: "Libertas nullo venditur auro" ("A liberdade non se vende por ningún ouro").
Web
Twitter
@ansedetaboada

Artigos de Ansedelbel: