Xuño en Compostela: “A cidade afumegada”

© Compostela Daily Photo

© Compostela Daily Photo

 

© Compostela Daily Photo

© Compostela Daily Photo

© Compostela Daily Photo

© Compostela Daily Photo