Zënzar na Josfer hai uns anos, imaxe de Juan Luís Rúa