2014-02-11 22.20.22

Momento da homenaxe a Palmeiro na Facultade de Comunicación.