PIIS0140673613601026.gr2.lrg

Evolución dos suicidios na Unión Europea, diferenciando entre países anexionados antes do 2004 (UE15) e dende ese ano (UE12).