¿Que farías coa Cidade da Cultura?

Ainda sen rematar de construir, a Cidade da Cultura érguese altiva sobre Santiago. Pero a pregunta que todos nos plantexamos é: ¿Que podemos facer con ela? Un equipo de Compostimes, armados cunha cámara, saímos á rúa para averiguar que utilidades lle darían os transeuntes. O resultado foron propostas que abranguen dende destrozala ata facer locais de ensaio.

E ti, ¿que farías?

Cámara e edición: Alberto S. Lozano

Entrevistadores: Carolina Neira / Charlie Peartree / A. Salse Batán