Coa vendaxe, os pés acadaban a metade do seu tamaño normal. Foto: marcianosmx.com

Coa vendaxe, os pés acadaban a metade do seu tamaño normal. Foto: marcianosmx.com

Coa vendaxe, os pés acadaban a metade do seu tamaño normal. Foto: marcianosmx.com